Điều khoản dịch vụ

Quy định chung và Nhân tố ràng buộc (Điều khoản hoạt động)

Pháp luật & Yếu tố ràng buộc công ty cercare

Chào mừng tới với bạn trên thị trường Công ti Cheap Nike Shox cung cấp rộng rãi item tin yêu. Xin xem xét rằng việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi ( “Trang web”) cấu thành ký hợp đồng vô nhân tố kiện của mình để làm theo và bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng cho người dùng được tốt hơ, sự thân mật cũng như quy cách làm cho việc.

Tóm lượt

Việc bạn dùng trang web sau đây có đổi mới như thế là ký hợp đồng vô nhân tố kiện của bạn để tuân theo và bị ràng buộc bởi các Điều khoản Dùng như đổi mới. Vì nguyên nhân này, chúng tôi động viên bạn xem lại những điều khoản sử dụng bất cứ khi nào bạn sử dụng trang web này. Việc sử dụng trang này Bằng việc chấp nhận các nhân tố kiện sử dụng Trong công đoạn sử dụng của bạn của trang, bạn xác nhận rằng bạn đủ 18 tuổi trở lên. Bạn có thể sử dụng trang web này dưới sự giám sát của phụ vương mẹ hoặc người giám hộ hợp lí người hài lòng điều đó bị ràng buộc bởi các Điều khoản dùng nếu bạn dưới 18 tuổi, nhưng ít nhất là 13 tuổi.

Dữ liệu sử dụng phản đối:

Xin chú ý rằng một vài phần của một số tài liệu hoặc nội dung có thể được coi là xúc phạm, không đứng đắn hoặc phản đối. Khi bạn dùng loại nội dung hoặc dịch vụ trên trang web của chúng tôi, bạn được coi là đồng ý chịu bổn phận về việc dùng riêng của bạn. Và chúng tôi đã không có nghĩa vụ với bạn cho những tài liệu hoặc nội dung được coi là phản đối.
Bản quyền và Nhãn hiệu
Toàn bộ các nội dung là cách thức thương mại, bản quyền, nhãn hiệu và / hoặc tài sản trí não khác thuộc chiếm hữu, giữ vững hoặc được cấp phép bởi chúng tôi và các tài liệu khác được phép của bên thứ ba đối với chúng tôi cũng là của nả trí não của chúng tôi, không tính việc kể khác biệt. Họ được bảo kê bởi luật phiên bản quyền quốc tế. Soạn (tức thị thu thập, sắp xếp, và lắp ráp) của số đông các nội dung trên website là https://www.cercare.biz của cải độc quyền của cửa hàng của chúng tôi và cũng được bảo vệ bởi luật bạn dạng quyền quốc tế của bản thân mình.
Bất cứ tên, biểu tượng của hầu hết các vật phẩm có can hệ, và tên dịch vụ, nhãn hiệu kiến tạo và khẩu hiệu là nhãn hàng đã đạt yêu cầu hoặc nhãn hàng phục vụ của trang web của chúng tôi. Không có giấy phép nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ được đưa ra trong kết nối với các nguyên liệu đặc trưng trên trang web này. Truy nã cập tham gia trang web này không trao bất cứ người nào bất kỳ quyền dùng bất kỳ tên, logo hoặc thương hiệu theo phương pháp nào.
Để cung ứng đủ tin tức thuận lợi cho bạn để nắm bắt được nội dung trên trang web của chúng tôi, có thể đọc thêm hoặc kết hợp đến các tên, ký hiệu, sản phẩm, phục vụ của bên thứ ba. Nhưng vấn đề này chẳng phải là bất kỳ sự chứng nhận, tài trợ hoặc khuyến nghị của các tin tức, sản phẩm hoặc phục vụ của bên thứ ba. Chúng tôi cũng không đảm bảo tính đúng đắn của nội dung hay tài liệu trên các trang web của bên thứ ba “. Bạn sẽ hoàn toàn chịu bổn phận về dùng hoặc quét các thông tin trên các trang web bên thứ ba “.